วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

วิธีการดูแลรักษาตัวเครื่อง (CASE)

วิธีการดูแลรักษาตัวเครื่อง  (CASE) 


              การดูแลรักษา case นั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง  ปัญหาก็คือการเกิดไฟรั่วตาม case ที่เป็นรอยต่างๆ เมื่อไปโดนจะรู้สึกจิ๊ดๆ แต่ไม่เป็นอันตรายมากนักเพราะ กระแสไฟฟ้าหลังจากที่ ผ่าน power supply มาแล้วจะเหลือไฟประมาณ 8 v. ครับจะไม่เป็นอันตราย แต่กันไว้ดีกว่าแก้ครับ คือหาสติกเกอร์ มาแปะไว้บริเวณรอย

หลังจากใช้เครื่องเสร็จควรใช้ผ้าคลุม Case คลุมเอาไว้ ( อันนี้ตอนมีเครื่องใหม่ๆทำทุกวันครับ แต่ตอนนี้......) เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าไปในเครื่อง
หากจะทำความสะอาดให้ถอดปลักออกก่อน และให้นำผ้าแห้ง( พรม water นิดๆก็ได้ครับ) มาเช็ดปริเวณที่ต้องการ //// ห้ามใช้ ทินเนอร์เด็ดขาด ///

ที่มาจาก: http://www.satoon.4t.com/care.htm

การดูแลรักษาแผ่นซีดีรอม (CD-ROM)

การดูแลรักษาแผ่นซีดีรอม  (CD-ROM)
                1.  ควรเก็บแผ่นซีดีไว้ในกล่อง  เพื่อป้องกันฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ
                2.  ไม่ควรขีดหรือเขียนสิ่งใดลงบนแผ่นซีดี  เนื่องจากจะทำให้แผ่นซีดีเกิดรอยขีดข่วนและเสียหาย  ใช้งานไม่ได้
                3.  การจับแผ่นซีดีที่ถูกต้อง  ควรใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางใส่ลงไปที่ช่องตรงกลางของแผ่น  แล้วใช้นิ้วอื่นจับตรงส่วนของของแผ่น  ไม่ควรใช้มือจับบริเวณด้านหน้าหรือด้านหลังแผนซีดี  เนื่องจากคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกบนมืออาจทำให้แผ่นซีดีใช้งานไม่ดีเท่าที่ควร
                4.  ไม่ควรงอแผ่นซีดี  เนื่องจากแผ่นซีดีเป็นพลาสติกแข็งไม่มีความยืดหยุ่น  ซึ่งอาจจะทำให้แผ่นซีดีมีโอกาสแตกหักได้ง่าย

วิธีการดูแลรักษาเมาส์ (Mouse)

วิธีการดูแลรักษาเมาส์  (Mouse)      เมาส์เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีความสกปรก มากเพราะเวลาที่เราใช้นั้นไม่รู้ว่าเราจับอะไรต่อมิอะไรมา ทำให้เชื่อโรคสะสมอยู่ โดยเฉพาะเมาส์ที่เป็นลูกกลิ้งนั้น ลูกกลิ้งจะสัมผัสกับบริเวณโต๊ะหรือว่าแผ่นรองเมาส์จนทำให้เกิดฝุ่นสะสม แล้วทำให้ไม่สามารถที่จะเลื่อนได้อย่างปกติได้ วิธีการทำความสะอาดนั้นก็นำเอาฝาที่ครอบลูกกลิ้งออก โดยการหมุนตามลูกศรที่ระบุไว้ นำผ้ามาเช็คที่ลูกกลิ่งแล้วด้านในให้สะอาดถ้าใช้แอลกฮอล์ได้ยิ่งดีครับ จะได้ฆ่าเชื้อโรคไปด้วย ส่วนบริเวณอื่นๆ นั้นให้ใช้สำลีชุบแอลกฮอล์มาเช็ดทำความสะอาด แต่ในกรณีที่วัสดุของเมาส์ที่เป็นหนัง ก็ใช้ผ้าซุบหมาดๆเช็ดก็พอ และบริเวณตรงบริเวณที่ส่องแสงเพื่อใช้จับตำแหน่งเมาส์นั้นให้ใช้สำลีก้านแห้งๆ ไม่ควรที่จะซุบน้ำ แอลกอออล์ หรือสารเคมีใดๆ ทั้งสิ้น ค่อยเซ็ดอย่างระมัดระวัง แล้วควรที่จะล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะไปจับมันด้วยนะคะการเลือกแผ่นลองเมาส์ก็มีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย โดยเฉพาะคนที่ใช้แบบลูกกลิ้ง ควรเลือกแผ่นรองที่ผลิตจากพลาสติกสังเคราะห์ จะช่วยให้การทำงานนั้นราบรื่น แต่ถ้าใช้แบบเลเซอร์หรือออฟติคอลนั้น ควรใช้แผ่นรองเมาส์ที่ไม่มีลวดลายและควรมีผิวที่เรียบ เพื่อประสิทธิภาพในการสะท้อนและการหักเหของแสงด้วย


ที่มา http://www.comsimple.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73:2009-09-24-05-44-32&catid=38:2009-09-24-05-28-40&Itemid=57

วิธีการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ (Printer)

วิธีการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์  (Printer)วิธีการป้องกันการอุดตันของหัวพิมพ์
- เครื่อง Printer ควรถูกใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
- ถ้าไม่มีการใช้งาน ควรเปิดเครื่อง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้หัวพิมพ์ตรวจสอบสถานะน้ำหมึกภาย
ในหัวพิมพ์ (หัวพิมพ์จะทำการฉีดหมึกใหม่เข้าไปและไล่น้ำหมึกเก่าออกซึ่งอาจจะเป็นการสิ้นเปลือง    น้ำหมึก
แต่เมื่อเทียบกับมูลค่าของหัวพิมพ์ในการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่จะคุ้มกว่า) - ก่อนนำตลับหมึกใส่ลงไปในเครื่อง ควรเขย่าตลับให้น้ำหมึกมารวมอยู่ด้านที่หัวพิมพ์
จะเจาะเข้าไปเสียก่อน เพื่อให้หัวพิมพ์สามารถตรวจสอบหมึกภายในตลับได้ง่าย
และเป็นการป้องกันการเกิดปัญหากับหัวพิมพ์ด้วย
(เพราะเมื่อหัวพิมพ์เจาะเข้าไปแล้วดูดไม่เจอน้ำหมึกอากาศจะเข้าไปแทนน้ำหมึกในช่องทางเดินหมึกซึ่งจะเป็นผลเสียต่อหัวพิมพ์ได้)


วิธีการดูแลรักษา Printer ให้ใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา
- ควรตั้งเครื่องพิมพ์ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองน้อย และหากมีผ้าคลุมเครื่องพิมพ์เพื่อป้องกัน
ฝุ่นละอองขณะไม่ได้ใช้งานจะดีที่สุด
- ไม่ควรปล่อยให้เครื่องพิมพ์ไม่มีตลับหมึกในเครื่อง เพราะจะทำให้อากาศเข้าไปทำให้
เกิดปัญหาหัวพิมพ์อุดตันได้ ควรสำรองตลับหมึก และเปลี่ยนทันทีเมื่อเครื่องพิมพ์แสดงไฟ
สถานะหมึกหมดติดสว่างเป็นสีแดง
- หากไม่มีการใช้งานเครื่องพิมพ์เป็นระยะเวลานาน
ควรมีการเปิดเครื่องพิมพ์อย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ สังเกตไฟแสดงสถานะเครื่อง
เปิดจะกระพริบ แล้วรอจนกระทั่งติดสว่าง จากนั้นค่อยปิดเครื่อง
(เพื่อให้เครื่องพิมพ์ตรวจสอบระบบการทำงาน และระบบฉีดหมึกของหัวพิมพ์)
มิฉะนั้นอาจทำให้หัวพิมพ์เกิดการอุดตันได้


เทคนิค........หากตลับที่มีหัวพิมพ์ติดกับตลับเริ่มอุดตันเล็กน้อยสามารถนำหัวตลับหมึกแช่น้ำอุ่น
โดยน้ำอุ่นสูงประมาณ1-2 ซม. แล้วแช่ประมาณ 5 นาที แล้วเช็ดให้แห้งพร้อมเขย่า
จนเริ่มมีหมึกออก อาจจะไม่ได้ผล100% แต่ดีกว่าไม่ลองเลย

ข้อมูลจาก http://it.pharmacy.psu.ac.th/index.php/2009-06-25-03-23-36/3-2008-03-28-09-37-51/194-itc-talk-342554--printer-inkjet-

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

วิธีการดุแลรักษาจอคอมพิวเตอร์วิธีการดุแลรักษาจอคอมพิวเตอร์


อย่าทำตกหรือให้อะไรมากระแทกจอ

 ควรจะติดแผ่นกันรอย เพราะจะช่วยกันจอจากความชื้น รอยขีดข่วน และการกระแทกได้ส่วนหนึ่ง

 หากต้องการทำความสะอาดแนะนำให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์แบบที่เช็ดแว่นแห้ง ๆ ถูเบา ๆ

 อย่าวางเครื่องทิ้วไว้ในที่ความร้อนสูง เช่นที่หน้าคอนโซลรถ เพราะจะทำให้จอเสื่อมได้

 หากโดนน้ำให้รีบเช็ดออกให้เร็วที่สุด ห้ามเอาไดร์เป่าผมเป่าเพราะจอโดนความร้อนจะบวมได้

 หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว เพราะจออาจจะแตกได้ครับ

วิธีการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์


วิธีการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์         วิธีการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สำคัญถ้าเราเปิดปิดเครื่องอย่างถูกวิธีก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้

          ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์   เมื่อเลิกใช้ทุกครั้ง โดยการกดปุ่ม
Shutdown ที่ตัวเครื่อง 
เมื่อต้องการปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นคลิกปุ่ม 
Shutdown
 ที่มุมขวาล่างของเมนู ‘เริ่ม’ โดยปกติแล้ว ปุ่ม 'เปิด/ปิด' 
รูปภาพของปุ่ม 'เปิด/ปิด' เมื่อพร้อมนำคอมพิวเตอร์เข้าสู่สถานะไม่ได้ใช้งานวิธีการดูแลรักษาคีย์บอร์ด

                 วิธีการดูแลรักษาแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด

         คีย์บอร์ดนั้นก็เป็นแหล่งเพราะเชื้อโรคไม่แพ้เมาส์เช่นกัน  เพราะว่าเราจับอะไรแล้วไม่ล้างมือก็มาพิมพ์มันล่ะก็เลยหรือเรารับประทานขนม  ก็ตกลงไปในร่องคีย์ทำให้หมดขึ้นไปอีก  มดก็ขึ้นทำให้เป็นแหล่งสะสมต่างๆ 

         วิธีทำความสะอาดก็สามารถที่จะทำได้โดยนำคีย์บอร์ดนั้นคว่ำลง  แล้วเคาะด้านหลังเพื่อที่จะให้เศษฝุ่นนั้นออกมา  ถ้าจะให้ดีสมควรที่จะหาเครื่องเป่าลมนั่นมาเป่าออก  หรืออาจจะเป็นสเปรย์ลมที่เป็นกระป๋อง  แล้วก็ฉีดตามซอก ตามคีย์บอร์ดแล้วควรเลือกสเปรย์กระป๋องที่สามารถใช้ได้กลับทองแดงได้

          ถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะนำเศษออกมาหมดได้  ก็สามารถที่จะแกะปุ่มทีละปุ่มแล้วก็นำมาทำความสะอาดด้วยการนำสำลีชุบแอลกฮอล์มาเช็ดของแต่ละปุ่ม  แต่ก็ต้องวางตำแหน่งให้ถูกด้วยนะครับ  เวลาใส่กลับคืนจะได้พิมพ์ถูก  ส่วนคนที่ใช้โน้ตบุ๊กนั้นก็เกะมาไม่ได้ก็ค่อยๆ  ที่จะเช็ดตามซอกอย่าระมัดระวัง  ไม่ควรที่จะชุบน้ำมาเช็ดหรือถ้าใครที่จะหลีกเลี่ยงจากสิ่งสกปรกต่างก็สามารถที่จะหาซิลิโคนมาใส่เอาไปได้ครับ  ไม่เช่นนั้นแล้วเราอาจตั้งเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่ต้องเสียตังค์ไป